ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีลากเรือพระ ประจำปี 2558 ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน