ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 โดยมีท่านธำรงค์ เจริญกุล เป็นประธานเปิดงาน