ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี โดยมี ท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)