งานประชุมวิชาการและมุทิตาจิตผู้เกษียนในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2556