ร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ถวายผ้ากฐินและองค์กฐินสามัคคี โดยมี ท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในพิธี