ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่นายแพทย์ ไพศาล เกื้ออรุณ