ปลัดอาวุโสอำเภอกันตัง เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"