ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 "เปิดค่ายทูบีนัมเบอร์วัน ปีที่ 8 รุ่นที่ 16 เยาวชนได้อะไร...จากการร่วมกิจกรรม" หน้า 15

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 
"เปิดค่ายทูบีนัมเบอร์วัน ปีที่ 8 รุ่นที่ 16 
เยาวชนได้อะไร...จากการร่วมกิจกรรม" หน้า 15