พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชนก เนื่องในโอกาส "วันมหิดล" ณ โรงพยาบาลตรัง วันที่ 24 กันยายน 2556