ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ท่านประภาศ คงเอียด