ร่วมสังเกตการณ์การปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการซ้อมของนักฟุตบอลสโมสรตรังเอฟซี และใช้ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ