เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน " นครตรัง เมืองแห่งความจงรักภักดี "