เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดสรรบุคลากร ที่จะได้สิทธิ์ทำประกันฟรี