เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2558 (ต่อ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ