เป็นประธานการประชุมหารือ เตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558