ตัวแทนจากบริษัท SCB ไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตัวแทนทับเที่ยง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ