เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน