ผู้อำนวยการวิทยาลัย และ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมเจริญกรรมฐาน ณ สวนโมทนาธรรม ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ 9 กันยายน 2556