เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับทางบริษัท