ร่วมติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการซ้อมของนักฟุตบอลสโมสรตรังเอฟซี และใช้ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี