ร่วมงานขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12