ให้การสนับสนุนส่งทีมวอลเล่ย์บอล เข้าร่วมการแข่งขัน ในนามวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง