ร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์เปรียม วรตันติ อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดตรัง และอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง