ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ รับรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558