ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย การนี้คณะกรรมการทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล