ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง