ร่วมวางพวงหรีดและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์เปรียม วรตันติ อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดตรัง อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง