ชี้จุดก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม) จำนวน 1 หลัง ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้าง