เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน " นครตรัง เมืองแห่งความจงรักภักดี " เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ