เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558