ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง วันที่ 26 กันยายน 2556