ร่วมสำรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารเรียน และหอพักตึก 6 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง