ตรวจสุขภาพวัดสมรรถนะการทำงานของปอดเเละตรวจวัดการได้ยิน ของพนักงานโรงเลื่อยไม้ยางพาราในเขต