ร่วมพิธีเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในหัวข้อ "เที่ยวตรังอย่างปลอดภัย ด้วยหัวใจที่แข็งแรง"