ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปีที่ 79"