ร่วมประชุมเปิดซองขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ