ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง