ร่วมงานฌาปนกิจศพและร่วมวางดอกไม้จันทร์ อาจารย์เปรียม วรตันติ อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดตรัง อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง