ร่วมมอบองค์กฐินสามัคคี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แด่พระครูสังวรธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดโคกยาง และเจ้าคณะตำบลควนธานี และร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน