ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559