เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและพบปะพูดคุยกับ ผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อเรียนเชิญ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาสมาคม