ผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ต้อนรับ ท่านชวน หลีกภัย ณ ท่าอากาศยานตรัง วันที่ 6 กันยายน 2556