เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน