นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี และ นายก่อนี ศรีอ่อน นายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับท้องถิ่น