ร่วมดูสถานที่การจัดนิทรรศการ การออกร้านงานเฉลิมพระชนมพรรษา งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 โดยมีท่าน นิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน