เข้าร่วมวันรวมนํ้าใจช่วยกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558 และร่วมบริจาคพัดลม โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง