ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง ร่วมกับโรงพยาบาลตรัง ตรวจสุขภาพวัดสมรรถนะการทำงานของปอดเเละตรวจวัดการได้ยิน ของพนักงานโรงเลื่อยไม้ยางพารา บริษัททิพย์เมธา เเละบริษัทชูศักดิ์