สำรวจดูสถานที่สำหรับใช้ในการจัดบูธแสดงนิทรรศการงานเฉลิมพระชนมพรรษา งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2558