ร่วมสำรวจดูสถานที่ที่จะใช้สำหรับจัดบูธแสดงนิทรรศการในงาน " นครตรัง เมืองแห่งความจงรักภักดี " เฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2558