ร่วมพิธีสมโภชน์พระธาตุเจดีย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558